Biologische tuinbouw 2017

De groentetuin blijft een moeizaam verhaal. Ondanks de goede compost, natuurlijke bemesting is er een mager resultaat. We geven de hoop nog niet op…..

Geschiedenis: Soms gaan dingen anders: na drie jaar (januari 2012) hebben we door problemen met de autoriteiten de landbouw, tijdelijk, stop moeten zetten. Wij willen niet meegaan in een corrupt systeem en zoeken een andere geschikte locatie. Het heeft echter zeven gezinnen (ongeveer 50 personen) gedurende drie jaar gevoed en als ONG een heleboel ervaring opgeleverd. Gelukkig zijn er nu 53 vrouwen uit het dorp, op het terrein aan het werk! Landbouw en tuinbouw zijn de pijlers van de economie in het ontwikkelingsland Guinee. 80 à 90% van de bevolking maakt gebruik van lokale producten.

  In april 2013 hebben we getekend voor een drie-jarig partnerschap met ONG FABIK Ferme Intégrée, een biologisch landbouwbedrijf in de buurt van Kindia (80 km bij ons vandaan). Zij hebben ons opgeleid om een biologische composthoop, composttafel en “bedden” te maken.

Doelstelling: Ook hier gaat het om het creëren van werkgelegenheid en het bijdragen aan een beter en gezond eetpatroon. Het uiteindelijke doel is dat door de boeren uit het dorp een coöperatie kan worden opgericht die voor 40-60 gezinnen een inkomen en voldoende voedsel oplevert. Probleemstelling: In het dorp Laminiyah-Batouyah wonen ongeveer 60.000 mensen. Er heerst grote armoede en meestal is er niet vaker dan één keer per dag een maaltijd. De landbouw werd tot nu toe op zeer kleinschalige wijze aangepakt, zonder plan en zonder goede hulpmiddelen.De dorpelingen zagen hoe voortvarend het nabijgelegen Multifunctionele Park werd aangepakt en hoe dat het leven van de betrokkenen veranderde. Zij hebben stichting Milly Mamoudou (ONG Sarinka in Guinee) medio 2008 benaderd om hulp bij het opzetten van een landbouwproject. Dat project is in februari 2009 van startgegaan als Pilote.