Doelstelling

Doelstellingen van de Stichting

  1. inkomensverbetering als basisvoorwaarde voor verdere ontwikkeling
  2. betere toegang voor kansarme kinderen tot onderwijs en gezondheidszorg
  3. een sterkere positie voor vrouwen in de lokale maatschappij
  4. cultuuroverdracht aan jongeren van tradities, muziek, zang en dans
  5. cultuur- en ecotoerisme voor westerlingen in Guinee

Uitgangspunten van de Stichting

  1. lokale initiatieven als motor voor duurzame ontwikkeling (zelfverantwoording)
  2. tijdelijke financieele ondersteuning voor opzet van ondernemende initiatieven (projectgebonden)
  3. coaching op verzoek van het lokaal bestuur (stimulerende werking)
  4. traditionele bouw met lokale materialen en zorg voor het milieu (omgevingsgebonden, milieubewust)
  5. vergroten van de betrokkenheid in Nederland (bewustwording)

Lobby
Voor het bereiken van de doelstellingen is de strategie van de Stichting om de lobby met overheden te starten en lokale samenwerkingspartners te vinden die toegevoegde waarde leveren. Ondernemende initiatieven moeten de aantrekkingskracht gaan vormen voor deze partijen. Kansen daartoe worden voortdurend verkend. Inkomensverbetering staat voorop. Initiatieven daarvoor komen van de dorpsbewoners zelf. Het eerste initiatief is een eigen dorpsonderneming.

Contacten
Wij hebben lokale contacten met SOS-kinderdorpen, Plan Guinee en Unicef om kansarme kinderen in hun eigen dorp te ondersteunen, m.n. op het gebied van onderwijs. Dit betreft dan kinderen die bij hun ouders wonen en te arm zijn, of weeskinderen die, conform de traditie, inwonen bij een broer van de overleden vader.