Geschiedenis

De naam Milly Mamoudou
Het terrein behoorde toe aan een grote familie, die de koop toestond. De vader van Mangué bleek zich in het verleden zo verdienstelijk gemaakt te hebben voor deze familie, dat nu een acceptabel aanbod gedaan kon worden. Zo heeft hij postuum nog eenmaal iets voor zijn zoon kunnen betekenen. Hij heette: Milly Mamoudou. Vandaar de naam van het park.

Reorganisatie 2009
In 2009 worden er met de dorpelingen nieuwe voorstellen besproken. Zij hebben veel goede ideeën. Zo wordt de organisatie in Guinee onderverdeeld in vijf takken: kinderen, vrouwen, park, landbouw en optiek. Op iedere tak komen twee coördinatoren; zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen onderdeel en zoeken zelf assistenten voor het welslagen (zie ook het organigram). We spreken af om ons als officiele ONG (Organisation Non Gouvermentale) te laten (her)inschrijven. In Nederland spreken wij over NGO.Een ONG is in Guinee een bekende term en werken voor zo’n organisatie biedt een kans om vooruit te komen.

Achtergrondinformatie Coyah
Coyah telt circa 60.000 inwoners. Het Park ligt vlakbij de wijk Batouyah-Laminiyah met zo’n 1.500 dorpsbewoners, waaronder 900 kinderen in zo’n 300 gezinnen (gemiddeld 4 kinderen per gezin). De doelstelling is om uiteindelijk voor 30% van deze gezinnen een direct inkomenseffect te genereren uit de exploitatie van het park en de landbouw. Voor de overige 70% zullen indirecte inkomenseffecten merkbaar zijn door o.a. de grotere besteding in de lokale dorpseconomie.

Eerder project nuttig voor Milly Mamoudou
Al eerder namen Mangué en Alice het initiatief voor een project in Guinee. In het dorp Koba, vijf uur rijden ten noordwesten van Conakry, zijn zij met een coöperatie begonnen die zich in eerste instantie toelegt op de kippenhouderij. Er is een werkgroep gevormd van vijf Nederlandse en vijf Guinese partners. Na een succesvolle try-out met 30 kippen hebben twee lokale partners een speciale kippenopleiding gevolgd. De coöperatie is officieel van start gegaan, de bouw afgerond en de eerste “stok” is  geweest. Dit project werd ondersteund door de Wilde Ganzen.
Dit project leverde veel nuttige ervaring op voor de tweede, meer ambitieuze stap: een eigen dorpsonderneming. Ervaringen waren o.a. dat de Guineer een lager tempo heeft (hoge temperatuur) dan wij, maar beslist niet lui zijn. Door de “overorganisatie”  in Nederland, nemen procedures veel tijd. Het is gebleken dat zij veel sneller kunnen bouwen dan wij sparen. Gelukkig heeft de Guineer geduld, vaak noodgedwongen.