Steun ons

Wij zijn als particuliere Stichting vooral afhankelijk van giften van familie, vrienden en bekenden. Ook hebben we via de Wilde Ganzen en NCDO geld gekregen.

Stand maart 2018:
Begin 2016 is Guinee officieel ebolavrij verklaard. Na jaren van stilstand resp. achteruitgang kon langzamerhand de blik weer op de toekomst worden gericht.
Door verbetering van de doorgaande weg vanuit Conakry merken we dat het ‘Parc’ beter bereikbaar is geworden. Het aantal gasten groeit en daarmee ook de omzet, dat is goed nieuws omdat daarmee onze medewerkers kunnen worden betaald vanuit de inkomsten.
Kwetsbaar blijven we als blijkt dat er noodzakelijk onderhoud aan gebouwen e.d. moet worden gefinancierd.

Nu de doorgaande weg dicht langs het ‘Parc’ loopt willen we de receptie en de keuken permanent verplaatsen naar een rustiger deel van ons terrein. Logistiek is dit ook een verbetering t.o.v. de huidige situatie waarbij de onderdelen versnipperd over het terrein liggen.

Om deze forse ingrepen te kunnen financieren zijn we afhankelijk van geld van ‘buiten’.
De afgelopen jaren hebben we een harde kern van sympathisanten gevonden die ons ondersteunen, graag zouden we deze basis willen verbreden. Wij stellen iedere financiële bijdrage zeer op prijs, eenmalig of terugkerend, beiden zijn meer dan welkom.

Mocht u meer informatie willen hebben voordat u besluit om de mensen in Guinee verder te helpen, we informeren u graag. Klik hier voor onze telefoonnummers en het emailadres om ons rechtstreeks te benaderen.

De bankgegevens zijn:

NL33 TRIO 0212 499 769 t.n.v. Stichting Milly Mamoudou

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr 08.12.57.46 en hebben een ANBI status, d.w.z.:

Uw donatie = aftrekbaar!
U kunt uw donatie aftrekken van de belasting.
Interessant voor uw bedrijf?
Kijk eens op www.anbi.nl.
Ons nummer is 81.36.26.225.