Goed nieuws ....... en pech

Zoals gebruikelijk ben ik in de maand maart weer even in Nederland en wil u graag updaten over onze ontwikkelingen/vorderingen in Guinee.

De optiek: in november 2016 konden wij een Nederlandse opticien over laten komen en hij heeft aan twee mensen een training/aanvulling van kennis gegeven. Dit betekent dat de optiek opnieuw gestart is en er prachtig uit ziet. De Guineese opticien blijkt een zeer lastig karakter te hebben en veranderd telkens zijn toezeggingen. We zijn volop in gesprek met hem en hopen op een goed resultaat.

Het kinderprogramma: in december 2016 zijn twee Nederlandse docenten overgekomen en hebben de kennis van de assistenten (jongelui uit de wijk) opgepoetst en verdiept. Dit tot grote vreugde van de volwassenen en de kinderen. Opvallend was dat deze begeleiders nu veel verder konden gaan dan een aantal jaren geleden en dat merkten de ontvangers ook op.

Het internetcafé: in januari 2017 kwam een computerdeskundige om de puntjes op de i te zetten bij het informatiecentrum. Eén van de medewerkers van de ONG geeft daar nu de eerste training. Op het moment dat er een 2e groep gaat starten, zal een docent uit Kindia komen en het over nemen. Daarnaast loopt er een aanvraag bij Orange Foundation voor een vrouwen project, zij zullen trainingen krijgen op ons centrum.

Algemeen: De economie trekt merkbaar aan. Er komen weer toeristen en bezoeken ons Eco-Park, daarnaast is de nieuwe weg bijna klaar en zien we ook mensen uit Conakry komen, die een nachtje/weekendje bij ons logeren. Eindelijk geeft dat weer lucht! Het is een begin en hopelijk zal dit een vervolg krijgen. Voor de grotere uitgaven (b.v. de auto, zonnepanelen) zijn zij nog afhankelijk van ons in Nederland. Daarom kloppen wij graag opnieuw bij u aan.

Het is maart 2017 en terwijl ik deze nieuwsbrief voorbereid komen er twee berichten uit Guinee: de generator is kapot, reparatie kosten 95 euro; de batterijen van de zonnepanelen lekken, het advies is om 6 nieuwe batterijen te kopen à 300 euro per stuk, is in totaal 1800 euro!! Dit is te zwaar voor de kas van de ONG en we hopen dan ook weer op uw steun.

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

Alice Scholing, coördinatrice Nederland Guinee

 

email: alice_scholing@hotmail.com

Facebook: Stichting Milly Mamoudou & (NIEUW) Eco-Parc Milly Mamoudou

IBAN NL33TRIO0212499769 t.n.v. Stichting Milly Mamoudou